• Conference

Бага хурал

Бага хурал

Пейкингийн төмөр замын хяналт
төв 3.54㎡ P1.6

Peiking Ruixin Limited бага хурал
өрөө 51.84㎡ P1.875

Шаньси Чанжи уул уурхайн
компани P2.5

Шанхай, Минхан
зам, 12.44㎡

Пейкингийн их сургуулийн хурлын танхим P2.5